Nowa specjalność uzupełniająca dla studentów II stopnia

"Zaawansowana analiza danych" to nowa specjalność uzupełniająca oferowana dla studentów II stopnia. W ramach specjalności rozwijana jest wiedza w zakresie nowoczesnych metod przetwarzania, składowania i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data w przystępnej formie warsztatowej. Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.

Więcej informacji pod adresem: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/ii-stopien-specjalnosc-zad

Galeria zdjęć