Nowa specjalność uzupełniająca - Technologie Pojazdów Autonomicznych

Uruchomiona została nowa specjalność uzupełniająca na studiach magisterskich Wydziału ETI,  o nazwie Technologie Pojazdów Autonomicznych (TPA), dostępna dla studentów WETI z kierunków EiT, ACR, i INF. Spotkanie informacyjne - środa 5 lutego, godz. 10:00,  sala EA 713. Szczegóły w załączeniu.
Koncepcja specjalności TAP, jej zakres tematyczny i sposób realizacji celu jakim jest wykształcenie absolwenta umiejącego zintegrować podzespoły i uruchomić działającą platformę bezzałogową, opracowane zostały przy współudziale specjalistów z wydziałów Elektrotechniki i Automatyki i Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz partnerów przemysłowych (Navinord, Stesar, Jeppesen, Intel). Program zajęć praktycznych (60%) uwzględnia m.in. doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów BiR dla europejskich firm tworzących pojazdy autonomiczne.

Sylwetka absolwenta, przedmioty

Kierownikiem specjalnośći jest prof. Henryk Lasota z Katedry Systemów Sonarowych - pok. 748,  tel. 601 876 999.