Pierwsze zajęcia projektu CMI

Sobota, 31 sierpnia br. była początkiem zajęć na WETI pierwszego zjazdu dla  grantobiorców projektu CMI, czyli Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i średnich, tak aby mogli poprowadzić kółka informatyczne w swoich szkołach w taki sposób, by uczestniczący w nich uczniowie zdobywali dobre miejsca na olimpiadach i konkurach informatycznych. Informacje o realizacji znajdują się na specjalnej stronie portalu wydziałowego: https://eti.pg.edu.pl/cmi oraz projektu CMI.

Galeria zdjęć

Załączone pliki