Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Marzeny Hirsch

Załączone pliki