Spotkania Forum Electronicum

Spotkanie styczniowe odbyło się w ostatni wtorek miesiąca, 29 stycznia 2019 roku.  Był to bardzo interesujący wykład  prof. Bogdana M. Wilamowskiego Systemy inteligentne zmieniają świat organizowany  w ramach cyklicznych spotkań Forum Electronicum.

Profesor ukończył nasz wydział w 1966 roku, wtedy to był  Wydział Elektroniki PG, na którym obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. inż. Jerzego Seidlera. Następnie obronił doktorat (1970 rok) pod opieką naukową  prof. dr. hab. inż. Michała Białko, potem uzyskał habilitację (1977) i tytuł profesora (1987). Na mocy Uchwały nr 5/2017 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z 7 grudnia 2017 roku został członkiem zagranicznym PAN w Wydziale IV  Nauk Technicznych.

Obecnie jest profesorem i wieloletnim dyrektorem  AMSTC, Alabama Microelectronics Science and Technology Center Department of Electrical and Computer Engineering na Uniwersytecie Auburn w Stanie Alabama. Założyciel i wieloletni Vice Prezydent IEEE Computational Intelligence Society, a następnie Prezydent IEEE Industrial Electronics Society. W 2012 został wybrany Dyrektorem VI Wydziału IEEE, któremu podlega siedem IEEE Societies. Był edytorem szeregu czasopism naukowych takich jak: International Journal of Circuit Systems and Computers, IES Newsletter, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Education, Journal of Computing, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Był założycielem IEEE Trans. on Industrial Informatics, a następnie Redaktorem Naczenym IEEE Transactions on Industrial Electronics a potem Redaktorem Naczelnym IEEE Transactions on Industrial Informatics. W czasie swoich kadencji potroił Impact Factor obydwu periodyków, które obecnie wynoszą 7.169 i 6.764 powodując, że są to teraz jedne z najbardziej prestiżowych periodyków IEEE. Zaangażowanych w nich jest ponad 100 Associate Editors i z bazą ponad 3000 recenzentów z ponad 80 krajów.

Sylwetka Absolwenta w ONI SĄ OD NAS
http://www.eng.auburn.edu/~wilambm/

 

Strona Forum Electronicum

Galeria zdjęć

Załączone pliki