Strudenci WETI w Zespole Radiato.ai

Sztuczna inteligencja pomaga!

Zespół Radiato.ai, złożony z pracowników badawczo-dydaktycznych WTiMS PG, studentów WFTiMS i WETI, a także lekarza z Oddziału Urologii szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, opracował system TITAN (Technology In Tumor ANalysis), który przy użyciu uczenia maszynowego określa prawdopodobieństwo złośliwości guza nerki na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej jamy brzusznej.

System informatyczny TITAN wykorzystuje sztuczną inteligencję do oceny złośliwości guzów nerek na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej (TK), osiągając skuteczność aż 87%.

Projekt realizowany był w ramach programu e-Pionier, prowadzonego przez
Excento, spółkę celową Politechniki Gdańskiej, łączącego zespoły młodych
programistów z instytucjami publicznymi w przygotowywaniu innowacyjnych
rozwiązań z branży ICT.

Radiato.ai, to zespół złożony z pracowników badawczo-dydaktycznych
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
w osobach dr inż. Patryka Jasika (Team Leader) oraz dr inż. Pawła Sytego (Product Owner),
studentów WFTiMS i WETI w osobach Aleksandra Obuchowskiego (Head AI Architect),
Romana Karskiego (Data Scientist), Barbary Klaudel (Medical Image Specialist),
Bartosza Rydzińskiego (Backend Developer) i Mateusza Anikieja (Devops),
a także lekarza Mateusza Glembina z Oddziału Urologii szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

 

Blog Radiato.ai