Sukces studentów KSM

W dniach 20-23 maja, studenci Katedry Systemów Multimedialnych oraz członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu wzięli udział w międzynarodowej 142. Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie. W trakcie trwania konwencji przeprowadzone zostały konkursy: Student Recording Competition oraz Student Design Competition. W konkursie Designsrebrny medal uzyskał zespół w składzie: Adam Kurowski, Maciej Blaszke, i Szymon Zaporowski. W konkursie Recording Competition w kategorii Sound for Visual Media studenci: Damian Koszewski, Mateusz Gnys oraz Dustin Hartka uzyskali brązowy medal. Dodatkowo, student Dawid Weber uzyskał nagrodę „za najlepsze zdjęcie” z Konwencji AES.