Szkoły letnie i konferencje 2018 na WETI

 

Na Wydziale ETI rozpoczęła się 11 międzynarodowa konferencja Human System Interaction.

11th International Conference on Human System Interaction, Gdansk 4-6 July 2018

www.welcometohsi.org

 

 

 

Tematyka konferencji obejmie teorię, projektowanie i zastosowania innowacyjnych metod interakcji człowieka z maszynami (systemami) w szeregu obszarach: w nauce, edukacji, biznesie, przemyśle, szeroko pojętych usługach oraz w ochronie zdrowia. W szczególności tematyka dotyczy: zagadnień sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (Artificial Intelligence and Deep Learning); interakcji człowiek-maszyna (Human Machine Interaction); zagadnień sterowania autonomicznych pojazdów (Autonomous Cars and Vehicles); cyberbezpieczeństwa interfejsów człowiek-maszyna (Cyber Security in HSI); robotów i robotyki w kontekście interakcji człowiek-maszyna (Robots and HSI in Robotics); socjologicznych i psychologicznych implikacji stosowania interfejsów człowiek-maszyna; interfejsów inteligentnych domów i otoczenia; opieki medycznej i technologii wspomagających (Health Care and Assistive Devices); urządzeń i systemów nasobnych (Wearable Devices, Networks and Systems) i innych.

Oprócz regularnych 76 prezentacji, w trakcie konferencji wygłoszone zostaną zaproszone referaty plenarne przez światowych specjalistów (zarówno naukowców z ośrodków akademickich, jak i praktyków) z szeroko rozumianej dziedziny interfejsów i interakcji człowiek-maszyna (komputer). Konferencja odbywa się pod patronatem JM Rektora PG, profesora Jacka Namieśnika.

To ważne wydarzenie naukowe zgromadziło około 100 naukowców i sponsorowane jest przez IEEE Industrial Electronic Society. Materiały konferencji są od lat publikowane w bazie IEEE Xplore oraz indeksowane przez Web of Science (Core Collection).

 

Równolegle z konferencją (od 2 lipca) odbywa się szkoła letnia: International Summer School on Deep Learning (www.dl-lab.eu). Tematyka szkoły jest niezwykle aktualna w dobie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła zakładany limit uczestników spoza PG. Po dokonaniu selekcji wybrano 60 uczestników z 20 krajów. Łącznie z uczestnikami z PG oraz wykładowcami w wydarzeniu uczestniczy ponad 80 osób. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi jak i wezmą udział zajęciach ilustrowanych demonstracjami i ćwiczeniami. Szkoła organizowana jest przy wsparciu wielu sponsorów, między innymi przez firmę Intel, Amazon, NVIDIA i inne.

 

Szkoły letnie (informacje tutaj) i inne konferencje:

  • 1 - 4.07.2018 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory (GWGT'2018). Celem konferencji jest pogłębienie miedzynarodowej współpracy oraz wypracowanie nowych kierunków badań w algorytmicznej teorii grafów oraz kombinatoryce.Strona konferencji: www.
  • 4 - 7.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki wspólnie z Kołami Naukowymi Soliton i BioPhoton organizuje międzynarodową konferencję OPTO 2018. Konferencje OPTO organizowane od 12 lat na terenie Polski, są jednocześnie międzynarodowym spotkaniem studenckich sekcji SPIE i OSA. Strona konferencji: www.
  • 9 - 13.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki organizuje 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise. Celem konferencji jest organizacja forum dla badaczy zajmujących się zagadnieniami zjawisk losowych (szumów, fluktuacji) w wielu dyscyplinach naukowych. Forum pozwoli zaprezentować problemy wymagające analizy i rozpocząć dyskusję nad ich możliwym rozwiązaniem. Strona konferencji: www.

Galeria zdjęć