Wybory na WETI PG. Kadencja 2020 – 2024

10 lutego br. to początek wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, a 17 lutego zostaną ogłoszone wyniki i składy grup elektorskich.

Głosowanie na kandydatów do UKE odbędzie się już w czwartek, 13 lutego od godz. 13.30.
Natomiast zgłaszanie kandydatów na rektora rozpocznie się 27 lutego. 24 marca do wiadomości podana zostanie ostateczna lista kandydatów, a wybory na rektora odbędą się 31 marca.

Informacje i kalendarz wyborczy Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 3 (WETI) publikuje na stronie wydziałowej oraz na tablicy ogłoszeń na parterze budynku WETI A.