Wyróżnienie w konkursie POIIB dla studenta WETI

28 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu na najlepszą pracę dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018.W wyniku prac Kapituły wyróżniono pracę obronioną na WETI w branży: instalacje elektryczne i telekomunikacja. Wyróżnienie otrzymał student Maciej Kujawski za pracę magisterską pt. „Analiza rozwiązań sieci o zasięgu globalnym bazującej na standardzie Ethernet”, której promotorem był dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek.

Informacja o decyzji Kapituły znajduje się na stronie internetowej Pomorskiej OIIB: http://www.pom.piib.org.pl/wiadomosci/671-nagrodzilismy-najlepsze-prace-dyplomowe-obronione-na-politechnice-gdanskiej.html