XXXIV Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Rozstrzygnięto XXXIV Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI. Do konkursu przyjęto 29 prac wykonanych w roku akademickim 2016/2017 w 14. krajowych wyższych uczelniach.

Wyróżnienie otrzymała nasza absolwentka mgr inż. Magdalena Papiernik za pracę pt. Model dojrzałości obszaru UX w organizacjach prowadzących zwinne projekty informatyczne. Praca została wykonana w Katedra Inżynierii Oprogramowania WTI PG, promotor - dr inż. Jakub Miler.

Załączone pliki