Akcja Lato - praktykanci i dyplomaci

!UWAGA!

Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla (nie WKS ani Dziekanat).

Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku, który należy złożyć do:

  1. Rady Mieszkańców DS, w którym mieszka student - dla studentów, którzy aktualnie mieszkają w DS lub
  2. Biura Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (budynek Bratniak pok. 215) - dla studentów, którzy nie mieszkają w DS.

Wniosek, terminy i inne szczegóły znajdują sie na stronie Dział ds. Studenckich.

 

Dodatkowo, studenci ubiegający sie o miejsce w domu studenckim na wakacje, którzy związani z procesem dydaktycznym (praktykanci i dyplomanci) mogą złożyć podanie do Prodziekana ds. Kształcenia w celu uzyskania skierowania, gwarantującego z tego tytułu zniżkę.

Wnioski należy złożyć w dziekanacie (145NE) w nieprzekraczalnym terminie 20.06.2018 (środa).

Praktykanci wraz z wnioskiem powinni złożyć kopię prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę Indywidualnego Programu Praktyki. Szczegóły dotyczące praktyk zawodowych na Wydziale ETI znajdują się na stronie: https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/praktyki.

Dyplomanci powinni złożyć odpowiedni wniosek z opinią i podpisem promotora pracy dyplomowej, potwierdzającego tym samym konieczność korzystania przez studenta z lokalowych i sprzętowych zasobów Politechniki przy realizacji pracy dyplomowej w czasie wakacji.

 

Załączone pliki