Projekt EDISON - rusza nabór 2018/2019! ROCZNE STYPENDIA DLA MAGISTRANTÓW - 18 000 złotych netto!

Niebawem ogłoszony będzie kolejny  konkurs na stypendystów, którzy chcieliby realizować swoje prace magisterskie związane z tematyką projektu EDISON. W ramach stypendium studenci różnych specjalności mogą włączyć się w rozwój innowacyjnego oprogramowania wspomagającego projektowanie układów elektronicznych, takich jak sensory lub anteny lub w inne, aktualne realizowane w projekcie prace badawcze.

Przewiduje się, że w roku 2018 przyznanych zostanie nie więcej niż pięć stypendiów w wysokości 18 000 złotych netto każde. Laureaci konkursu stypendialnego zobowiązani będą do realizacji tematu pracy dyplomowej magisterskiej powiązanego tematycznie z projektem. Temat lub tematy, którymi zainteresowany jest kandydat należy wskazać w momencie zgłoszenia do konkursu - lista proponowanych tematów wraz z opisami poniżej.

Więcej informacji tutaj.