Projekt EDISON - rusza nabór 2018/2019!

Ruszył nabór studentów w ramach projektu Edison (Electromagnetic design of Flexible sensors)

 

na uzyskanie 5 stypendiów (w sumie 18000 zł każde). Szansę na stypendium mają studenci pierwszego semestru studiów II stopnia. Co zrobić? Zgłoś się, przejdź pomyślnie rekrutację i realizuj temat powiązany z projektem EDISON.

W skład komisji konkursowej wchodzą: prof. Michał Mrozowski – kierownik projektu oraz dr inż. Adam Lamęcki – przedstawiciel firmy EMInvent. W rozmowach kwalifikacyjnych może wziąć także udział przedstawiciel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Stypendyści uzyskają bardzo dobre warunki finansowe i indywidualną opiekę promotora oraz wyznaczonego konsultanta, który umożliwi zdobycie nowych kompetencji oraz szanse rozwoju naukowego (np. przygotowanie pierwszych publikacji naukowych). Dodatkowo uczestnictwo w projekcie umożliwia także sfinansowanie udziału w stażach (także u zagranicznych partnerów projektu) i konferencjach naukowych.

 

Zainteresuj się i aplikuj – naprawdę warto!

 

Krótko o projekcie: jest to wysokobudżetowy projekt realizowany przez Politechnikę Gdańską w konsorcjum z firmą EMInvent, finansowany ze środków UE pod patronatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W projekcie uczestniczą także partnerzy zagraniczni z Włoch, Hiszpanii i Kanady. W jego realizację zaangażowani są nie tylko wybitni i znani w świecie naukowcy, ale także, wybrani w konkursach,  młodzi doktorzy, doktoranci i studenci. Więcej w linku: https://edison.wicomm.pl/

 

Szczegóły rekrutacji: http://tiny.pl/g8hqw

 

Opis tematów prac mgr: http://tiny.pl/g8hqc