Stypendia GFPS 2018

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

 

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech.

 

Stypendium przyznawane jest na okres  październik 2018  -  marzec  2019 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego).
GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  31.03.2018.

 

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej).
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

 

 

Szczegóły znajdują się w załączniku oraz na: https://www.facebook.com/gfps.org/.

Załączone pliki