Wykład inauguracyjny przedmiotu humanistyczno-społecznego

Pierwszy temat zajęć  z  "Przedmiotu humanistyczno-społecznego" w dniu 26 lutego br., będzie wspólny dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Politechniki Gdańskiej.  Studenci zapisują się na zajęcia  jedynie do jednego z audytorów lub sali, a wykład  transmitowany będzie on-line z Audytorium 2 budynku WETI A poprzez sieć światłowodową powstałą przy realizacji projektu Nowoczesne Audytoria PG.
Proces poznawczy w naukach przyrodniczych, to tytuł tego wykładu, który wygłosi specjalnie zaproszony gość, prof. dr. hab. inż. Janusz Mroczka, dr. h.c. (mult.); członek korespondent PAN, prof. zwyczajny Politechniki Wrocławskiej oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2013 roku).

Uczestnikom wykładów już teraz polecamy Tezy tematu przygotowane przez autora.

 

Sylwetka Profesora Janusza Mroczki

Galeria zdjęć