Zaproszenie do udziału w konferencji AGH ISC 2018

Konferencja
AGH International Student Konference: Knowledge, Technology and Society
(AGH ISC 2018)

 

kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów).

Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa - malowniczej stolicy Małopolski.

Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

 

 

Więcej szczegółow na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH.
Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: ISC@AGH.EDU.PL.