Funkcjonowanie uczelni i zasady bezpieczeństwa od 17 października 2020 roku.

 

Od soboty 17 października Gdańsk znajduje się w tzw. strefie czerwonej, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym władze Politechniki Gdańskiej wydały zarządzenie, które zawiera kompleksowy wykaz zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia oraz przebywania na terenie PG, a także procesu kształcenia w trybie zdalnym.

Władze uczelni w piątek 16 października wydały zarządzenie, które zawiera m.in. kompleksową procedurę postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na Covid-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników PG. Zarządzenie zawiera również wytyczne dot. procesu kształcenia oraz przebywania na terenie kampusu uczelni.

 

Najważniejsze informacje dotyczące procesu kształcenia i funkcjonowania uczelni to:

  • zajęcia praktyczne wymagające obecności studenta na uczelni nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
  • decyzję o utrzymaniu poszczególnych zajęć w trybie stacjonarnym podejmują dziekani wydziałów, a szczegółowy wykaz takich zajęć pojawi się na stronach wydziałowych 16 października (do końca dnia),
  • zasady te dotyczą również studentów niestacjonarnych, którzy w piątek 16 października odbywać będą zajęcia na starych zasadach, obowiązujących w strefie żółtej, a od 17 października (sobota) przejdą na tryb kształcenia zdalnego z zachowaniem powyższych zasad,
  • pracownicy uczelni pracują nadal według dotychczasowych zasad, z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego,
  • powyższe zasady obowiązują wyłącznie do czasu wyłączenia obszaru miasta Gdańska ze strefy czerwonej, bądź zmiany ograniczeń w obrębie tej strefy.  

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do wytycznych obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. strefą czerwoną.

Najważniejsze z nich to: obowiązkowe noszenie maseczek w przestrzeni publicznej (a zatem również na terenie kampusu PG i przestrzeniach wspólnych), konieczność zachowania dystansu społecznego,  oraz regularne dezynfekowanie rąk.

W przygotowaniu są już dalsze działania mające na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania uczelni i procesu kształcenia. Decyzją władz uczelni już wcześniej wstrzymane do odwołania zostały odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach.

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA