Nagroda PIASA dla profesora Tomasza Imielińskiego

Polski Instytut Naukowy w Ameryce właśnie ogłosił listę laureatów nagród w 2018 roku przyznanych w siedmiu kategoriach.  www.piasa.org/awards.html
Nagrodę naukową im. Tadeusza Sendzimira w naukach stosowanych otrzymał jak podamo w komunikacie: Dr. Tomasz Imielinski, Rutgers University, for his outstanding contributions to computer science and its applications, absolwent Wydziału Elektroniki PG w 1977 roku.
Nagroda im. Tadeusza Sendzimira jest wręczana od lat 90-tych, ale do tej pory nadano ją tylko pięć razy.

 

Gratulujemy naszemu absolwentowi Tomaszowi Imielińskiemu, który jest kolejnym, szóstym  laureatem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w tej kategorii
i otrzymał ją „za jego wybitny wkład w informatykę i jej zastosowania”.
 

 

Krótką prezentację sylwetki laureata i naszego absolwenta znaleść można w zakładce ONI SĄ OD NAS: https://eti.pg.edu.pl/absolwent-tomasz-imielinski

Tomasz Imieliński jest profesorem Wydziału Informatyki stanowego Uniwersytetu Rutgersa.