Nagroda redaktora naczelnego miesięcznika "Wojsko i Technika"

W dniach 10-13.06.2019 r. dr inż. Mateusz Ficek i dr inż. Michał Sobaszek uczestniczyli w  XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „UZBROJENIE 2019” na temat problemów rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia. Otrzymali tam nagrodę redaktora naczelnego miesięcznika "Wojsko i Technika" za prezentację pt. „Optyczna i elektrochemiczna detekcja mieszaniny TNT (trinitrotoluen) z RDX (heksahydro-1,3,5-trinitroazyna) w ściekach bytowych” autorstwa: A. Dettlaff, M. Sobaszek, P. Jakóbczyk, M. Ficek, R. Bogdanowicz, S. Fudala-Książek (Politechnika Gdańska), A. Kamieńska-Duda, P. Prasula, P. Kasprzak (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), J. Wojtas (Wojskowa Akademia Techniczna).  Nagrodzone badania są finansowane w ramach programu Science for Peace NATO.


On 10-13.06.2019, dr inż. Mateusz Ficek and dr inż. Michał Sobaszek participated in the XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "ARMING 2019" on the problems of development, production and operation of weapons technology. They received the award of the editor-in-chief of the monthly "Military and Technique" for the presentation entitled "Optical and electrochemical detection of TNT mixture (trinitrotoluene) with RDX (hexahydro-1,3,5-trinitroazine) in domestic wastewater" by: A. Dettlaff, M. Sobaszek, P. Jakóbczyk, M. Ficek, R. Bogdanowicz, S Fudala-Książek (Gdańsk University of Technology), A. Kamieńska-Duda, P. Prasula, P. Kasprzak (Military Technical Institute of Armaments), J. Wojtas (Military University of Technology). Awarded research is funded in the frame of Science for Peace NATO programme.