Pamięci prof. Jerzego Seidlera

Serdecznie zapraszam do udziału w Seminarium, w dniu 15.10.2018 o godz. 11.00 w sali NE 140,  poświęconym  pamięci prof. Jerzego Seidlera, zmarłego przed rokiem wybitnego naukowca i wychowawcy kilku pokoleń badaczy -  współtwórcy Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.
Przedstawiona zostanie sylwetka Profesora i jego wkład w rozwój nauki. Jego postać przybliży specjalnie wydana książka pamięci prof. Jerzego Seidlera, ktorą otrzymaja uczestnicy seminarium.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie imienia  Prof. Jerzego Seidlera  Audytorium I NE Wydziału ETI PG odbędzie się w dniu 16.10.2018 o godz. 12.15, w obecności J.M Rektora Politechniki Gdańskiej oraz członków Rady Wydziału ETI.

prof. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG
Dziekan WETI PG

Załączone pliki