Pierwsza nagroda za prezentację referatu na Sympozjum NTAV2016

  • W dniach 13-15 października, w Rzeszowie, odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2016. Referat pt.: „Analysis of soundscape recordings in close proximity to the road in changeable weather conditions”, wygłoszony przez mgra inż. Adama Kurowskiego, przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację referatu przez młodego pracownika, przyznaną przez Prezydium Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.