Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają dnia 25.01.2018 na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Przemysława Falkowskiego-Gilskiego

Załączone pliki