Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza dnia 28.10.2019 r. na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Damiana Chojnackiego.

Załączone pliki