Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr inż. Alicji Kwaśniewskiej w dniu 20.10.2020.

Załączone pliki