Rozpoczęła się realizacja AI Tech

Minister Cyfryzacji, Pan Marek Zagórski, powołał Pana Jacka Rumińskiego (prof. PG) do Rady Programowej Projektu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech). W skład Rady weszło 4 profesorów (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska) reprezentujących konsorcjum 10 uczelni realizujących projekt. Ponadto w skład Rady weszli przedstawiciele firm i PAN. Celem Rady jest merytoryczny nadzór nad całością realizacji Projektu. W ramach projektu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych przewidziano:

  1. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy Projektu;
  2. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum;
  3. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa;
  4. Monitoring i ewaluacja Projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji Projektu w latach 2021-2027.

Akademię Zastosowań Technologii Cyfrowych stworzy konsorcjum 10 polskich uczelni. Projekt będzie realizowany ze wsparciem ponad 80 mln złotych.