Warsztaty "IoT-Health 2020: 3rd Intermational Workshop on IoT Enabling Technologies in Healthcare"

11 czerwca 2020 roku odbędą się warsztaty w ramach IEEE International Conference on Communications ...więcej