Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza dnia 28.10.2019 r. na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Damiana Chojnackiego.

Załączone pliki


Seminarium naukowe Jerzego Kowalewskiego z Karlsruhe Institute of Technology

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz ...więcej


Alicja Olejniczak z nagrodą w Konkursie Młodych Autorów

W dniach 25 - 27 czerwca 2019 r. podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2019 ...więcej


Dr inż. Piotr Rajchowski wybrany reprezentantem młodych naukowców międzynarodowego projektu IRACON

Podczas spotkania technicznego w Oulu ...więcej


Nagroda redaktora naczelnego miesięcznika "Wojsko i Technika"

W dniach 10-13.06.2019 r. dr inż. Mateusz Ficek i dr inż. Michał Sobaszek uczestniczyli w  XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „UZBROJENIE 2019” na temat problemów rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia. Otrzymali tam nagrodę redaktora naczelnego miesięcznika "Wojsko i Technika" za prezentację pt. „Optyczna i elektrochemiczna detekcja mieszaniny TNT (trinitrotoluen) z RDX (heksahydro-1,3,5-trinitroazyna) w ściekach bytowych” autorstwa: A. Dettlaff, M. Sobaszek, P. Jakóbczyk, M. Ficek, R. Bogdanowicz, S. Fudala-Książek (Politechnika Gdańska), A. Kamieńska-Duda, P. Prasula, P. Kasprzak (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), J. Wojtas (Wojskowa Akademia Techniczna).  Nagrodzone badania są finansowane w ramach programu Science for Peace NATO.


On 10-13.06.2019, dr inż. Mateusz Ficek and dr inż. Michał Sobaszek participated in the XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "ARMING 2019" on the problems of development, production and operation of weapons technology. They received the award of the editor-in-chief of the monthly "Military and Technique" for the presentation entitled "Optical and electrochemical detection of TNT mixture (trinitrotoluene) with RDX (hexahydro-1,3,5-trinitroazine) in domestic wastewater" by: A. Dettlaff, M. Sobaszek, P. Jakóbczyk, M. Ficek, R. Bogdanowicz, S Fudala-Książek (Gdańsk University of Technology), A. Kamieńska-Duda, P. Prasula, P. Kasprzak (Military Technical Institute of Armaments), J. Wojtas (Military University of Technology). Awarded research is funded in the frame of Science for Peace NATO programme.

 

 


#CiekawiNauki – Sztuczna inteligencja - wyręczy nas czy zastąpi?

Jak sztuczna inteligencja wpływa obecnie na nasze życie? Jak zmieni naszą rzeczywistość w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat? Kogo lub co zastąpi sztuczna inteligencja, a kogo lub czego zastąpić nie może?

Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, które odbędzie się 29 maja (środa) o godz. 18.00 na Politechnice Gdańskiej (Gmach Główny, Dziedziniec Fahrenheita).

Więcej informacji na tej stronie.


Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej

Profesor Janusz Mroczka, został 41. doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej. Podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu PG, w środę, 23 stycznia  w Auli w Gmachu Głównym temu wybitnemu uczonemu zgodnie z tradycyjną ceremonią nadano tytuł doktora honorowego.

O uroczystości ==>>

 


Seminarium naukowe Profesora Narcisa Cardony z Universitat Politècnica de Valencia

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe ...więcej


"Nagrody na OSKA2019"

"W dniu 9.03.2019 r. zakończyła się 6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków w ramach której odbył się konkurs OSKArec.

W kategorii dźwięk w formach audiowizualnych studentka inż. Kamila Pietrusińska zdobyła 2. miejsce, zaś doktorant mgr inż. Damian Koszewski zajął 1. i 2. miejsce odpowiednio w kategoriach nagranie studyjne i remiks."


Nagroda PIASA dla profesora Tomasza Imielińskiego

Polski Instytut Naukowy w Ameryce właśnie ogłosił listę laureatów nagród w 2018 roku przyznanych w siedmiu kategoriach.  www.piasa.org/awards.html
Nagrodę naukową im. Tadeusza Sendzimira w naukach stosowanych otrzymał jak podamo w komunikacie: Dr. Tomasz Imielinski, Rutgers University, for his outstanding contributions to computer science and its applications, absolwent Wydziału Elektroniki PG w 1977 roku.
Nagroda im. Tadeusza Sendzimira jest wręczana od lat 90-tych, ale do tej pory nadano ją tylko pięć razy.

 

Gratulujemy naszemu absolwentowi Tomaszowi Imielińskiemu, który jest kolejnym, szóstym  laureatem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w tej kategorii
i otrzymał ją „za jego wybitny wkład w informatykę i jej zastosowania”.
 

 

Krótką prezentację sylwetki laureata i naszego absolwenta znaleść można w zakładce ONI SĄ OD NAS: https://eti.pg.edu.pl/absolwent-tomasz-imielinski

Tomasz Imieliński jest profesorem Wydziału Informatyki stanowego Uniwersytetu Rutgersa.


Nowy wiceprzewodniczący komisji F

Dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak powołany na wiceprzewodniczącego komisji F Komitetu Narodowego ds. Współpracy z URSI ...więcej

 

 


Jak wdrażana jest Ustawa 2.0 na PG

Z myślą o tym, by cały proces był przejrzysty, uruchomiliśmy witrynę internetową poświęconą reorganizacji. Jestem przekonany, że transparentność naszych działań umożliwi ich pełne zrozumienie i przekona członków społeczności akademickiej do aktywnego włączenia się w ten proces – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.


Witryna internetowa w całości poświęcona tym zmianom, znajduje się pod adresem pg.edu.pl/ustawa2.0.

W dniu 6.11.2018 r. Kolegium Rektorskie przekazało Komisji Statutowej pierwszą część  materiału do dyskusji, który jest efektem długich dyskusji w tym gronie.


Pamięci prof. Jerzego Seidlera

Serdecznie zapraszam do udziału w Seminarium, w dniu 15.10.2018 o godz. 11.00 w sali NE 140,  poświęconym  pamięci prof. Jerzego Seidlera, zmarłego przed rokiem wybitnego naukowca i wychowawcy kilku pokoleń badaczy -  współtwórcy Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.
Przedstawiona zostanie sylwetka Profesora i jego wkład w rozwój nauki. Jego postać przybliży specjalnie wydana książka pamięci prof. Jerzego Seidlera, ktorą otrzymaja uczestnicy seminarium.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie imienia  Prof. Jerzego Seidlera  Audytorium I NE Wydziału ETI PG odbędzie się w dniu 16.10.2018 o godz. 12.15, w obecności J.M Rektora Politechniki Gdańskiej oraz członków Rady Wydziału ETI.

prof. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG
Dziekan WETI PG

Załączone pliki


Wykład otwarty: Dipankar Dasgupta, "Where the Immunological Computation Research is heading?"

W dniu 4.10.2018 o godz. 11:30 w sali NE AUD 1P odbędzie się wykład otwarty (w ramach serii wykładów ACM Talks) zatytułowany "Where the Immunological Computation Research is heading?"

Prelegent: prof. Dipankar Dasgupta, The University of Memphis, USA.

Wstęp wolny.

więcej ...


Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin

Na stronie MNiSzW ukazała się informacja o nowym podziale dyscyplin, które maja obowiązywać od 1 października br.

Informacja na stronach ministerstwa.

Zależności pomiędzy nowymi a dotychczasowymi dyscyplinami.


Stypendia naukowe dla naszych doktorów

Dr inż. Adrian Bekasiewicz i dr inż. Michał Sobaszek z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymali stypendia naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
Tylko troje młodych naukowców z PG zdobyło stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Dr inż. Adrian Bekasiewicz z Katedry Systemów Mikroelektronicznych w swoich badaniach zajmuje się głównie technikami szybkiego projektowania i optymalizacji układów mikrofalowych i antenowych przy użyciu metod surogatowych. Uczestniczył w 8 projektach badawczych finansowanych w ramach programów PRELUDIUM, ETIUDA i OPUS oraz przez Icelandic Centre for Research. Jego dorobek obejmuje ponad 200 prac, w tym 88 artykułów w pismach z listy JCR, 7 rozdziałów w książkach oraz około 100 recenzji. Dr inż. Adrian Bekasiewicz został wyróżniony szeregiem nagród naukowych, z których najistotniejszą jest Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Badania dr. inż. Michała Sobaszka z Katedry Metrologii i Optoelektroniki związane są z diagnostyką i syntezą struktur diamentowych do zastosowań sensorycznych oraz optoelektronicznych. Jest on kierownikiem projektów finansowanych w ramach programu MINIATURA oraz uczestniczy jako wykonawca w 7 innych projektach naukowych (SONATA BIS, HARMONIA, NATO SPS, Techamatstrateg). Jego dotychczasowy dorobek obejmuje 25 publikacji w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz 11 komunikatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto dr inż. Michał Sobaszek został uhonorowany Dyplomem Rektora oaz Senatu Politechniki Gdańskiej za wkład w osiągnięcie sukcesów parametryzacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Na finansowanie XII edycji konkursu o stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców przeznaczono ponad 35 milionów złotych. Laureaci wybrani spośród 1129 wnioskodawców będą otrzymywać stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Z profilami naukowymi  dr. inż. Adriana Bekasiewicza oraz dr. inż. Michała Sobaszka można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.


Politechnika Gdańska gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej nanotechnologii

13. Międzynarodowa Konferencja nt. powierzchni, powłok i materiałów nanostrukturalnych NANOSMAT 2018 oraz warsztaty NANOSMAT-SCHOOL odbywają się w dniach 11-14 września na Politechnice Gdańskiej... więcej


The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory

W dniach 1-4 lipca 2018  na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się międzynarodowa konferencja The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory.

Celem konferencji, w której uczestniczyli naukowcy zajmujący się teorią grafów oraz kombinatoryką, była dzielenie się pomysłami, identyfikacja nowych kierunków badań oraz zacieśnianie współbracy.

W konferencji uczestniczyło 38 naukowców z Polski, oraz 24 z zagranicy; razem 62 osoby z 15 krajów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

Galeria zdjęć


Szkoły letnie i konferencje 2018 na WETI

 

Na Wydziale ETI rozpoczęła się 11 międzynarodowa konferencja Human System Interaction.

11th International Conference on Human System Interaction, Gdansk 4-6 July 2018

www.welcometohsi.org

 

 

 

Tematyka konferencji obejmie teorię, projektowanie i zastosowania innowacyjnych metod interakcji człowieka z maszynami (systemami) w szeregu obszarach: w nauce, edukacji, biznesie, przemyśle, szeroko pojętych usługach oraz w ochronie zdrowia. W szczególności tematyka dotyczy: zagadnień sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (Artificial Intelligence and Deep Learning); interakcji człowiek-maszyna (Human Machine Interaction); zagadnień sterowania autonomicznych pojazdów (Autonomous Cars and Vehicles); cyberbezpieczeństwa interfejsów człowiek-maszyna (Cyber Security in HSI); robotów i robotyki w kontekście interakcji człowiek-maszyna (Robots and HSI in Robotics); socjologicznych i psychologicznych implikacji stosowania interfejsów człowiek-maszyna; interfejsów inteligentnych domów i otoczenia; opieki medycznej i technologii wspomagających (Health Care and Assistive Devices); urządzeń i systemów nasobnych (Wearable Devices, Networks and Systems) i innych.

Oprócz regularnych 76 prezentacji, w trakcie konferencji wygłoszone zostaną zaproszone referaty plenarne przez światowych specjalistów (zarówno naukowców z ośrodków akademickich, jak i praktyków) z szeroko rozumianej dziedziny interfejsów i interakcji człowiek-maszyna (komputer). Konferencja odbywa się pod patronatem JM Rektora PG, profesora Jacka Namieśnika.

To ważne wydarzenie naukowe zgromadziło około 100 naukowców i sponsorowane jest przez IEEE Industrial Electronic Society. Materiały konferencji są od lat publikowane w bazie IEEE Xplore oraz indeksowane przez Web of Science (Core Collection).

 

Równolegle z konferencją (od 2 lipca) odbywa się szkoła letnia: International Summer School on Deep Learning (www.dl-lab.eu). Tematyka szkoły jest niezwykle aktualna w dobie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła zakładany limit uczestników spoza PG. Po dokonaniu selekcji wybrano 60 uczestników z 20 krajów. Łącznie z uczestnikami z PG oraz wykładowcami w wydarzeniu uczestniczy ponad 80 osób. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi jak i wezmą udział zajęciach ilustrowanych demonstracjami i ćwiczeniami. Szkoła organizowana jest przy wsparciu wielu sponsorów, między innymi przez firmę Intel, Amazon, NVIDIA i inne.

 

Szkoły letnie (informacje tutaj) i inne konferencje:

 • 1 - 4.07.2018 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory (GWGT'2018). Celem konferencji jest pogłębienie miedzynarodowej współpracy oraz wypracowanie nowych kierunków badań w algorytmicznej teorii grafów oraz kombinatoryce.Strona konferencji: www.
 • 4 - 7.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki wspólnie z Kołami Naukowymi Soliton i BioPhoton organizuje międzynarodową konferencję OPTO 2018. Konferencje OPTO organizowane od 12 lat na terenie Polski, są jednocześnie międzynarodowym spotkaniem studenckich sekcji SPIE i OSA. Strona konferencji: www.
 • 9 - 13.07.2018 Katedra Metrologii i Optoelektroniki organizuje 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise. Celem konferencji jest organizacja forum dla badaczy zajmujących się zagadnieniami zjawisk losowych (szumów, fluktuacji) w wielu dyscyplinach naukowych. Forum pozwoli zaprezentować problemy wymagające analizy i rozpocząć dyskusję nad ich możliwym rozwiązaniem. Strona konferencji: www.

Galeria zdjęć


Warsztaty CODE{sun}DAY.

W Polsce brakuje 50 000 programistów. Wraz z zapotrzebowaniem wzrasta także zainteresowanie społeczeństwa programowaniem. Istnieje wiele możliwości nauki, niezależnie jednak od wyboru ścieżki nauczania, na początku pojawiają się wątpliwości, od czego zacząć, jak zacząć i czy to jest dla mnie? Wychodząc naprzeciw tym wahaniom Fundacja CODE:ME stworzyła cykliczne, całodniowe, niedzielne warsztaty CODE{sun}DAY.

Programowania, tak jak każdego języka i wielu umiejętności nie da nauczyć się jednego dnia, jednak to nie jest celem warsztatów. Główną ideą jest promowanie nauki programowania oraz testowania i pomóc w zrobieniu pierwszego kroku.

Podczas warsztatów każdy z uczestników ma możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o programowaniu czy też testowania, z rzeczywistością. Warsztaty pozwalają odpowiedzieć sobie na pytania, „czy ja chcę to robić?”. Z racji tego, że popularność programowania wzrasta, często kreowany jest błędny obraz tego, czym się zajmuje programista oraz jak wygląda codzienna praca programisty, a warsztaty są małą namiastką tego, jak wygląda praca w branży IT. Jeśli uczestnik po ukończeniu warsztatów wraca do domu, jest zaciekawiony, otwiera edytor kodu i próbuje napisać kod sam, to znak, że wybór programowania jako swojej nowej ścieżki to dobry pomysł.  

Podstawą warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami, jak i samymi uczestnikami. Umiejętności uzyskane pozwolą na podjęcie decyzji, w jakim kierunku dany uczestnik chciałby się rozwijać.

Zbliżająca się edycja będzie już 10. Jak w poprzednich edycjach do wyboru jest jeden z trzech warsztatów. Podczas tej edycji uczestnicy będą mogli zmierzyć się Javą i Javą Script. Uczestnicy będą wspólnie z trenerem tworzyć aplikacje, które pozwolą im posiąść pierwsze praktyczne umiejętności związane z tymi językami. Trzecią grupę będą stanowić testerzy, którzy pod okiem trenera, przetestują aplikację i nauczą się jak mądrze wytykać błędy innym.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Fundacji CODE:ME w Gdańsku już 17 czerwca 2018, zapisy trwają do 7 czerwca 2018, a koszt warsztatów to 24,99 zł.

O organizatorze:  Fundacja CODE:ME zajmuje się propagowaniem szeroko pojętnej nauki programowania. W swojej ofercie posiada kursy programowania od podstaw oraz na poziomie zaawansowanym, a także od niedawna kursy testowania.

 Poza standardowymi kursami organizuje jednodniowe warsztaty CODE{sun}DAY, tematyczne hackathony, czy inne wydarzenia związane z branżą IT, które mają charakter niekomercyjny.


Wykład zaproszony

Wykład w dniu 5 czerwca br. (wtorek) w godz. 9:15-10:00 w sali 105NE

Katedra Systemów Mikroelektronicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład zaproszony:
"Przegląd technik kompensacji tłumienia kanału w przewodowych systemach transmisji danych wysokich częstotliwości", który wygłosi Grzegorz Matczak, Dyrektor R&D w firmie Synopsys Poland.


Maurizio Bozzi: How to Write a Scientific Paper (and Get it Accepted!)

W dniu 29.05.2018 odbęedzie sie otwarty wykład Maurizio Bozzi: How to Write a Scientific Paper (and Get it Accepted!) Dla zainteresowanych wstęp wolny

szczegóły


Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

W dniu 17 maja w Audytorium Primum budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste walne zebranie ...więcej


Konferencja SECON 2018

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXIV Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON’2018 ... więcej


Nagroda na konferencji GAMBIT 2018

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG, uzyskała trzecią nagrodę w konkursie ... więcej


Dr inż. Sławomir J. Ambroziak ponownie wybrany członkiem Zarządu EurAAP-WG9

Dr inż. Sławomir J. Ambroziak został ponownie wybrany ... więcej


Prof. Jan Węglarz, doktor honoris causa PG z wizytą na WETI

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską pt. "Optymalizacja kosztu działania aplikacji na urządzeniach mobilnych wspomaganych przez chmurę obliczeniową", której autorem jest mgr inż. Michał Nykiel była okazją do spotkania  w dniu 10 kwietnia br. z prof. prof. dr. hab. inż. Jan Węglarzem, prof. zw. Politechniki Poznańskiej.

 


W 2008 roku prof. Jan Węglarz na wniosek z WETI został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej, a wtedy promotorem honorowego doktoratu był także prof. Henryk Krawczyk.

 

Sylwetka osoby profesora uhonorowanego tytułem doktora honoris causa PG w 2008 roku prezentowana jest w historii naszej uczelni.

Galeria zdjęć


Nauka na Politechnice Gdańskiej

W najnowszym numerze „Pisma PG. Forum Społeczności Akademickiej” ukazało się kolejne zestawienie dotyczące aktywności naukowej pracowników Politechniki Gdańskiej.

 

– Publikacje pracowników aktualnie zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej, które ukazały się w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddziaływania (Impact Factor – według listy JCR z 2016 roku), zostały opracowane na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej znajdujących się w zasobach uczelnianej platformy elektronicznej MojaPG, według stanu na dzień 8 lutego 2018 roku – mówi Mariusz Madajczyk, kierownik Działu Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej. – Zestawienie to planujemy cyklicznie uaktualniać.

Ponadto, przygotowane zostało zestawienie obecnie zatrudnionych (stan na 8 lutego 2018 roku) pracowników PG uwzględniające liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. Zestawienie uwzględniające osoby, które wypromowały co najmniej dziewięciu doktorów, zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od pracowników oraz z wydziałów.

Pełne analizy są dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Naukowych.

Aktualny numer „Pisma PG. Forum Społeczności Akademickiej” dostępny jest [tutaj].


Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają dnia 10.04.2018 na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Michała Nykiela.

Załączone pliki


Prof. Andrzej Czyżewski został laureatem nagrody Primum Cooperatio

Laureatem nagrody Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację „Pracodawcy Pomorza” został prof. Andrzej Czyżewski.

 

 

Gala Evening Pracodawców Pomorza odbyła się 26.01.2018 w Amber Expo w Gdańsku.
O wydarzeniu można przeczytać w Dzienniku Bałtyckim, a także w aktualnościach na stronach PG.

 

 

 

 

 

 fot. Maciej Kosycarz i Mateusz Ochocki - Agencja KFP / Pracodawcy Pomorza

Nominacja URSI dla S. Ambroziaka

Dr inż. Sławomir Ambroziak został powołany na członka Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (Union Radio-Scientifique Internationale).więcej...


Absolwent WETI nowym członkiem zagranicznym PAN

 

Prof. dr hab. inż. Bogdan M. Wilamowski, absolwent naszego wydziału został na mocy Uchwały nr 5/2017 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z 7 grudnia 2017 roku członkiem zagranicznym PAN w Wydziale IV  Nauk Technicznych.

 

Profesor ukończył nasz wydział w 1966 roku, wtedy to był  Wydział Elektroniki PG, na którym obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. inż. Jerzego Seidlera. Następnie obronił doktorat (1970 rok) pod opieką naukową  prof. dr. hab. inż. Michała Białko, potem uzyskał habilitację (1977) i tytuł profesora (1987).

 

Obecnie jest profesorem i wieloletnim dyrektorem  AMSTC, Alabama Microelectronics Science and Technology Center Department of Electrical and Computer Engineering na Uniwersytecie Auburn w Stanie Alabama. Założyciel i wieloletni Vice Prezydent IEEE Computational Intelligence Society, a następnie Prezydent IEEE Industrial Electronics Society. W 2012 został wybrany Dyrektorem VI Wydziału IEEE, któremu podlega siedem IEEE Societies. Był edytorem szeregu czasopism naukowych takich jak: International Journal of Circuit Systems and Computers, IES Newsletter, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Education, Journal of Computing, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Był założycielem IEEE Trans. on Industrial Informatics, a następnie Redaktorem Naczenym IEEE Transactions on Industrial Electronics a potem Redaktorem Naczelnym IEEE Transactions on Industrial Informatics. W czasie swoich kadencji potroił Impact Factor obydwu periodyków, które obecnie wynoszą 7.169 i 6.764 powodując, że są to teraz jedne z najbardziej prestiżowych periodyków IEEE. Zaangażowanych w nich jest ponad 100 Associate Editors i z bazą ponad 3000 recenzentów z ponad 80 krajów.

Sylwetka Absolwenta w ONI SĄ OD NAS
http://www.eng.auburn.edu/~wilambm/

Jest to już drugi, obok prof. Jacka Żurady absolwent WETI PG w gronie członków zagranicznych PAN w Wydziale IV Nauk Technicznych.

Sylwetka Absolwenta w ONI SĄ OD NAS
http://ci.louisville.edu/zurada/

 

 


Stypendium MNiSW

We wtorek 12.12.2017 ogłoszono wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, wśród których znalazł się Pan dr inż. Tomasz Berezowski pracownik Katedry Systemów Geoinformatycznych. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20171212.html


Nominacja Ministra Obrony Narodowej dla prof. Katulskiego

Prof. dr hab. inż. R. Katulski został powołany przez Ministra Obrony Narodowej na członka Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności ...więcej


Nagroda na IX Międzynarodowej Konferencji IEEE Multimedia Communications Services and Security.

Karolina Marciniuk, doktorantka Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, PG uzyskała nagrodę best paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu „Traffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification” przygotowanego wspólnie z prof. Bożeną Kostek i prof. Andrzejem Czyżewskim. IX Międzynarodowa Konferencja IEEE Multimedia Communications Services and Security (IEEE MCSS) odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.


Szybki serwer NVIDIA DGX

Nowy serwer obliczeniowy dedykowany uczeniu głębokiemu sztucznych sieci neuronowych został uruchomiony na Wydziale w dniu 7.11.2017 roku. Jest to pierwsza instalacja serwera NVIDIA DGX Station w Polsce i jedna z pierwszych w Europie. Urządzenie pracuje w obudowie stacji roboczej i jest wyposażone w 4 niezwykle wydajne karty graficzne Tesla V100 umożliwiające uzyskanie szybkości obliczeń GPU rzędu 500 TFLOPS (500 000 000 000 000 operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych FP16 na sekundę). Serwer zakupiono z funduszu rozwoju Wydziału ETI i będzie służył pracom badawczym realizowanym przez 9 zespołów naukowych. Przykładowe obszary zastosowań urządzenia to uczenie maszynowe w zakresie rozpoznawania emocji na podstawie obrazów twarzy, budowanie modeli rozpoznawania gestów, opracowywanie algorytmów rozpoznawania obrazów medycznych i wiele innych. Wkrótce powstaną również cenne publikacje promujące stosowanie nowoczesnych technologii w procesie opracowywania nowych rozwiązań w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.  

Urządzenie będzie również wykorzystane w trakcie jednej z trzech międzynarodowyvh szkół letnich na WETI,  poświęconej uczeniu głębokiemu (ang. deep learning) którą organizuje Katedra Inżynierii Biomedycznej  w lipcu 2018 roku.


Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają dnia 28.11.2017 na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Piotra Kurgana.

Załączone pliki


MOST Wiedzy

Dlaczego warto korzystać z portalu MOST Wiedzy?

Tworząc własny profil możesz w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaprezentować swój dorobek naukowy. Portal jest bardzo przyjazny dla wyszukiwarek internetowych, co pomoże Ci zwiększyć swoją rozpoznawalność w sieci. Dodatkowo, zamieszczanie pełnych treści publikacji sprawi, że będziesz uczestniczył w inicjatywie Open Access, co podniesie Twoje szanse na wzrost liczby cytowań.

https://mostwiedzy.pl/info/about

 


Nagroda PTETiS za najlepszy referat

W dniu 03.10.2017 podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, wręczono nagrodę w konkursie na najlepszy referat w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice '2016. Pierwsza nagroda została przyznana doktorantowi p. Piotrowi Hoffmanowi oraz prof. Bożenie Kostek z Laboratorium Akustyki Fonicznej, WETI, Politechniki Gdańskiej za referat pt. Koncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku sygnału.


Prof. Robert Bogdanowicz członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej

Minister Rozwoju i Finansów powołał dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. nadzw. PG, na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej na lata 2017-2021.

Misją Insty­tutu Technologii Elektronowej   (http://www.ite.waw.pl) jest pro­wa­dze­nie badań pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych w dzie­dzi­nie elek­tro­niki i fizyki ciała sta­łego oraz opra­co­wy­wa­nie, wdra­ża­nie i upo­wszech­nia­nie nowo­cze­snych mikro- i nano­tech­no­lo­gii i ich zasto­so­wań w dzie­dzi­nie foto­niki oraz mikro- i nano­elek­tro­niki. Instytut posiada kategorię naukową "A+".

 


2nd Place Best Paper Award

 W dniach 10 - 14 września 2017 r. w Quebec City odbyła się międzynarodowa konferencja Medical Image Computing and Computer Assisted Iterventions (MICCAI), której towarzyszył warsztat Computer Assisted Robotic Endoscopy (CARE). Nasz referat pt. "Shape-based pose estimation of robotic surgical instruments", wygłoszony przez dr inż. Daniela Węsierskiego na CARE 2017 (współautorem artykułu jest doktorant, mgr inż. Sebastian Cygert), otrzymał nagrodę 2nd Place Best Paper Award. 

Galeria zdjęć


Nagroda The Best Paper Award dla zespołu KSM na konferencji IEEE SPA2017

W dniach 20-22. września 2017. roku, w Poznaniu miała miejsce międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications. Odbyła się ona pod patronatem polskiej sekcji IEEE. Referat p.t. Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods, wygłoszony przez mgr inż. Adam Kurowskiego i przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski otrzymał nagrodę The Best Paper Award.


Lider Polskiej Teleinformatyki dla prof. Katulskiego

Profesor Ryszard Katulski, Kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, został uhonorowany przez Kapitułę Złotego Cyborga tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki oraz statuetką Złotego Cyborga za innowacyjne prace w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach radiokomunikacyjnych oraz bezprzewodowego monitoringu zagrożeń więcej ...

 

Galeria zdjęć


Grant naukowy dla Pawła T. Kosza


I Nagroda na KSTiT 2017 dla J. Hajduczenia

 •  Mgr inż. Jędrzej Hajduczenia, doktorant i pracownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymał I Nagrodę w Konkursie Młodych Naukowców za referat "Pomiar odpowiedzi impulsowej kanału radiowego na obszarze morskimi przybrzeżnym" na tegorocznym Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017, odbywającego się w dniach 13-15 września 2017 w Warszawie ...więcej


URSI GASS 2017

W dniach 19-26 sierpnia 2017 r. w Montrealu (Kanada) odbyła się międzynarodowa konferencja Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych ... więcej

 

 


Certyfikat IEEE TSP 2017 dla A. Czapiewskiej

W dniach 5-7 lipca 2017 dr inż. Agnieszka Czapiewska ... więcej


Best Paper Award dla pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej

W czasie X międzynarodowej konferencji Human System Interaction 2016, przyznano zespołowi Katedry Inżynierii Biomedycznej w składzie: Krzysztof Czuszyński, Jacek Rumiński,   Jerzy Wtorek nagrodę  Best Paper Award za artykuł i prezentację zatytułowaną: " Pose classification in the gesture recognition using the linear optical sensor"

Galeria zdjęć


Projekt z KSiSR nagrodzony w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017

W dniu 28.06.2017 w warszawskim Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ...


Nominacja URSI dla R. Katulskiego

Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski został powołany na członka Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (Union Radio-Scientifique Internationale). więcej...


Certyfikat IRACON 2017

W dniach 1-3 marca b.r. w ramach akcji COST CA15104 IRACON (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond) więcej ...


Nominacja dla J. Magiery - Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017

Opracowany w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym ...


Nagrody URSI Young Scientists Awards dla K. Cwaliny i P. Kosza

Dwóch pracowników Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymało nagrody


BALTIC SUMMER SCHOOL

Uniwersytet w Rostoku organizuje Baltic Summer School 2017 w Kłajpedzie na Litwie w dniach 17.07.2017 - 30.07.2017  więcej...


Nagrody na konferencji SECON 2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. odbyła się W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2017 więcej…


Studia podyplomowe „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania” z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Studia podyplomowe „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania”, prowadzone przez Katedrę Inżynierii Oprogramowania WETI, uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością. Certyfikat ten przyznawany jest w ogólnopolskim konkursie i programie akredytacyjnym organizowanym od 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (www.studiazprzyszloscia.pl). W tym programie certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu i metod realizacji studiów. Komisja Ekspertów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych, nagradza kierunki i specjalności doskonale dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

W tej edycji konkursu Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – zdaniem Komisji - zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz, co szczególnie ważne dla studiów podyplomowych, pozwalają słuchaczom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

Certyfikaty zostały rozdane na uroczystej gali finałowej w dniu 13.04.2017 r., która odbyła się Pałacu Tyszkiewiczów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Certyfikat przyznany naszemu wydziałowi odebrał kierownik Katedry Inżynierii Oprogramowania, a zarazem kierownik wyróżnionych studiów, prof. Krzysztof Goczyła. Wraz z nim certyfikaty odebrali przedstawiciele czterech innych wyróżnionych kierunków studiów prowadzonych na PG na wydziałach: Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Zarządzania i Ekonomii.

Studia podyplomowe „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania” prowadzone są na WETI od 1998 roku.  Inicjatorem i pierwszym kierownikiem studiów był prof. Janusz Górski.  Więcej informacji o tych studiach – pod adresem eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/studia-podyplomowe .

Galeria zdjęć


Wykład w NSF Center for Science of Information

W dniu 8.11.2016 dr hab. inż. Jerzy Konorski wygłosił wykład zaproszony pt. "Trust dynamics in a computer communication multi-agent system under selected agent interaction models" w Centrum Nauki o Informacji (NSF Center for Science of Information) Uniwersytetu Purdue (USA).

Temat wykładu wiązał się ze współczesnymi trendami modelowania i projektowania systemów teleinformatycznych jako systemów wieloagentowych z autonomicznymi, racjonalnymi i wirtualnie anonimowymi agentami wchodzącymi we wzajemne interakcje dla wymiany usług.

W trakcie wykładu omówione zostały m. in. nowe wyniki w zakresie strukturalnych własności dynamiki miar reputacji agentów przy ograniczonej dostępności usług dla różnych reguł agregacji danych reputacyjnych.


Pierwsza nagroda za prezentację referatu na Sympozjum NTAV2016

W dniach 13-15 października, w Rzeszowie, odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2016. Referat pt.: „Analysis of soundscape recordings in close proximity to the road in changeable weather conditions”, wygłoszony przez mgra inż. Adama Kurowskiego, przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Adam Kurowski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację referatu przez młodego pracownika, przyznaną przez Prezydium Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.


Zaproszenie na wykład

Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI PG oraz Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
zapraszają 26 października 2016 o godz. 14.15 do sali 140 NE - Sala  Rady Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej -

na wykład prof. dr. hab. n. med. Piotra Lassa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
zatytułowany “Radioizotopowa diagnostyka choroby Alzheimera”

Załączone pliki


III Nagroda na KSTiT 2016

Mgr inż. Jędrzej Hajduczenia, doktorant i pracownik w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymał III Nagrodę w Konkursie Młodych Naukowców ...więcej


I Nagroda na KSTiT 2016

Dużym sukcesem pracowników Katedry Teleinformatyki zakończyło się XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki organizowane w roku bieżącym w dniach 26-28.09 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Jedną z dwóch równorzędnych  nagród (dyplomów) za najlepszy referat zgłoszony i zaprezentowany podczas Sympozjum otrzymał dr hab. inż. Jerzy Konorski (Dynamika miar zaufania w teleinformatycznym systemie wieloagentowym).

Równie znaczące osiągnięcie odnotował mgr inż. Kanstantsin  MYSLITSKI, doktorant i pracownik Katedry, który otrzymał I Nagrodę w Konkursie dla Młodych Naukowców za referat  „A new quantum-inspired approach to reduce the blocking probability of demands in resource-constrained path computation scenarios”. Nagrody przyznawane w tym Konkursie ufundowała tradycyjnie Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (działająca przy WEiTI PW).

 

Załączone pliki


Konferencja Women in Science Tradition of Maria Skłodowska-Curie

Politechnika Łódzka, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (link is external) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na międzynarodową konferencję „Rola kobiet w nauce - tradycja Marii Skłodowskiej-Curie”, która odbędzie się w dniach 29-30 września w Łodzi.

Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat obecności i sukcesów kobiet w róźnych dziedzinach nauki.

Przebieg konferencji będzie można śledzić na bieżąco dzięki transmisji na żywo.

Więcej informacji o konferencji na stronie organizatora

 

 

 

Załączone pliki


The Best Paper Award

Referat zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, mgr  inż. Adam Kurowski oraz mgr inż. Karolina Marciniuk, wygłoszony na konferencji MISSI 2016 (http://missi.pwr.wroc.pl/) - The 10th edition of International Conference  on Multimedia & Network Information Systems, Wrocław (14-16.09.2016), zatytułowany “Separability Assessment of Selected Types of Vehicle-Associated Noise”, otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

 


Nagroda URSI dla Sławomira Ambroziaka

Podczas konferencji URSI Asia-Pacific Radio Science Conference, która odbyła się w sierpniu br. w Seulu (Korea Południowa), pracownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Sławomir Ambroziak, otrzymał nagrodę dla młodych naukowców ufundowaną przez URSI (International Union of Radio Science). Więcej ...


Nagroda za najlepszą pracę doktorską dla J. Magiery

Dr inż. Jarosław Magiera otrzymał III Nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych więcej...


Nagroda gdańskiego oddziału PAN

Nagrody i wyróżnienia gdańskiego oddziału PAN za prace opublikowane w 2015 roku otrzymali młodzi naukowcy z Trójmiasta.

Nagrodę (4 tys. zł) w kategorii nauk technicznych otrzymał dr inż. Krzysztof Czarnecki z Katedry Systemów Elektroniki Morskiej WETI PG za publikację „The instantaneous frequency rate spektrogram” (Mechanical Systems and Signal Processing, 2015). więcej ...


Złoty medal na XIX Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016

Elektroniczny system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem opracowany przez laureatkę konkursu Innowacja jest Kobietą – dr inż. Małgorzatę Jedrzejewską-Szczerską z  Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG otrzymał złoty medal na XIX Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016. więcej ...


Wydział ETI PG uzyskał kolejne uprawnienie

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnieciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,  podjęła decyzję o  przyznaniu z dniem 30 maja 2016 roku Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Jest to czwarte uprawnienie Wydziału do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Wydział Eelektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada uprawnienia:

Do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

 1. automatyka i robotyka
 2. biopcybernetyka i inżynieria biomedyczna
 3. elektronika
 4. informatyka
 5. telekomunikacja

Do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 1. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 2. elektronika
 3. informatyka
 4. telekomunikacja

 

Galeria zdjęć


Profesorowie WETI PG w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Przedstawiciele Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: dr hab. inż. Grzegorz Lentka, dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG i dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG zostali wybrani do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. W komitecie pracuje łącznie 30 osób. więcej ...


Co warto wiedzieć o komercjalizacji wyników badań

Liczne grono naukowców Politechniki Gdańskiej prowadzi prace badawcze, które są często w centrum zainteresowania przedsiębiorców. Z analizy aktywności polskich przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R wynika, że w Polsce obszar ten ma tendencję rozwojową. Warto więc pamiętać o najważniejszych regulacjach dotyczących procesu komercjalizacji wyników prac badawczych na Politechnice Gdańskiej.

 • Komercjalizacja odbywa się na Uczelni w szczególności poprzez:

– udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku,

– utworzenie spółki spin-off.

 • W przypadku komercjalizacji wynalazku przez Politechnikę Gdańską, twórcom wynalazku przysługuje 50% zysku z komercjalizacji.
 • Jeżeli wytworzenie wynalazku nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązków objętych zakresem obowiązków pracownika, prawa majątkowe do wynalazku należą w całości do Politechniki Gdańskiej, przy czym osobiste prawa do wynalazku należą do twórców tegoż wynalazku.
 • Pracownik naukowy zainteresowany komercjalizacją wynalazku zgłasza wypracowane rozwiązanie do Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej (http://zrp.pg.edu.pl/formularze).
 • Jeżeli wynalazek ma zostać poddany procesowi komercjalizacji, jego twórca nie może ujawnić istoty wynalazku, w szczególności poprzez publikację naukową, prasową, udział w konferencji itp., ponieważ takie ujawnienie pozbawi Politechnikę Gdańską możliwości uzyskania ochrony prawnej wynalazku.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad komercjalizacji udzielają pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej (http://ctwt.pg.edu.pl/)

Cały regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej, wprowadzony Uchwałą Senatu PGnr 258/XXIII/2015z 18 marca 2015 r., znajduje się tutaj (http://ctwt.pg.edu.pl/regulamin-ip).


Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020
Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia.
Pełna treść komunikatu w załączniku.

więcej ...

Załączone pliki


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 został mgr inż. Maciej Wróbel, doktorant z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI.

więcej ...


Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, najbardziej znany oraz największy na polskim rynku wydawca publikacji służących zdobywaniu wiedzy i informacji, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i wspiera swoich Klientów w popularyzowaniu wyników badań naukowych, publikowaniu monografii, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prezentacji programów badawczych, a także w rozpowszechnianiu materiałów informacyjno-promocyjnych w wydaniach obcojęzycznych.

Jako wydawnictwo o długiej tradycji na rynku publikacji akademickich i naukowych, dzięki zespołowi wybitnych fachowców oraz współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi i towarzystwami naukowymi, zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny i edytorski naszych wydawnictw. Od ponad 60 lat konsekwentnie wspieramy polskich naukowców w publikowaniu i promowaniu swoich prac.

Zapraszamy na stronę: www.publikujznami.pl

Galeria zdjęć


Najwięcej patentów zdobył Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej poinformował, że najwięcej patentów i praw ochronnych zdobył w 2014 roku Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (18, w tym 2 wzory użytkowe). Wśród opatentowanych na WETI technologii wymienić można m.in. pisak ekranowy, sposób do emisji substancji zapachowych, sposób i system wspomagania i rozumienia mowy, antenę mikropaskową ze szczeliną, urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza, układ do kształtowania widma sygnału radiowego czy też wzmacniacz różnicowy o zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych. więcej
 


NOR-STA w pilotażowym programie MDDT FDA

System NOR-STA został w dniu 21 września 2015 r. przyjęty do pilotowego programu MDDT (Medical Device Development Tools) prowadzonego przez FDA (Food and Drug Administration) w USA. W ramach tego programu dokonana zostanie ocena NOR-STA jako narzędzia wspomagającego zapewnianie oraz ocenę bezpieczeństwa urządzeń medycznych. więcej ...


Akredytacja dla Laboratorium Akustyki Fonicznej WETI PG

Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji  dla Laboratorium Akustyki Fonicznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. więcej ...

Załączone pliki


Umowa współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W lipcu 2015 została podpisana umowa współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem umowy jest współpraca w zakresie rozwoju metod efektywnego i skutecznego informatycznego wsparcia procesu zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

CMJ współpracował już z Politechniką Gdańską podczas trwania projektu NOR-STA. Rezultatem współpracy było opracowanie szablonu zgodności będącego precyzyjnym odwzorowaniem Zestawu Standardów Akredytacyjnych oraz wykorzystanie systemu NOR-STA we wdrożeniach akredytacyjnych w około 40 szpitalach.

Podpisana w lipcu umowa pozwoli kontynuować współpracę Politechniki Gdańskiej z CMJ dotyczącą stosowania NOR-STA. Umowa obejmuje dalszy rozwój szablonu zgodności dla standardów akredytacji szpitali przez CMJ. Szablon ten nadal będzie dostępny bezpłatnie dla użytkowników NOR-STA.

Przypominamy, że system NOR-STA opracowany został w ramach prac badawczych na Politechnice Gdańskiej przez pracowników Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału ETI pod kierownictwem prof. Janusza Górskiego. Platforma NOR-STA została dwukrotnie wyróżniona na Międzynarodowych Targach Poznańskich:

 • Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 - Wybór Konsumentów 2012

 • Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich Innowacje – Technologie – Maszyny ITM 2012

wiecej ...


System wsparcia terapii dzieci z autyzmem

Sygnalizator, który pomoże zrozumieć dzieciom z autyzmem zmiany stanów emocjonalnych ich samych oraz ich rozmówców, opracował zespół pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Jędrzejewskiej-Szczerskiej z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Rozwiązanie zostało nagrodzone w V edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. więcej ...
 


Nanodiamenty a utylizacja niebezpiecznych odpadów

Zespół naukowy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki opracował urządzenie umożliwiające wykrywanie, oczyszczanie oraz likwidację toksycznych związków organicznych. więcej ...


"Teraz Polska" dla CyberOka

Powszechnie znanym i cenionym godłem promocyjnym „Teraz Polska” wyróżniono CyberOko służące do diagnozy i terapii pacjentów w śpiączce i w stanie wegetatywnym. Gratulacje należą się autorom wynalazku – zespołowi naukowemu prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. więcej ...


Międzynarodowa Konferencja IRMAST 2015

W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku Wydział ETI gościć będzie uczestników 1. Międzynarodowej Konferencji  IRMAST 2015 organizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną i Politechnikę Gdańską.

Tematem konferencji są innowacyjne badania i morskie zastosowania technologii kosmicznych, a to między innymi dlatego, że  Polska Agencja Kosmiczna POLSA (od ang. Polish Space Agency) będzie miała swoją siedzibę w Gdańsku. Polska Agencja Kosmiczna ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania tego sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Zgodnie ustawą powołana zostanie rada Agencji, w skład której wejdą przedstawiciele administracji rządowej (dziewięć osób) oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu.

Inicjatorem pomysłu umiejscowienia Agencji w Gdańsku był senator Edmund Wittbrodt. - Zaproponowałem Gdańsk jako miejsce siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, argumentując tym, że nasze środowisko naukowo-badawcze jest do tego w pełni przygotowane oraz spełnia to proces decentralizacji państwa. W Warszawie ulokowane jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w Krakowie Narodowe Centrum Nauki, umieszczenie tej ważnej instytucji w Gdańsku jest kolejnym krokiem w tym kierunku – mówi senator Wittbrodt. Agencja, która będzie podlegać Prezesowi Rady Ministrów, ma "realizować zadania państwa w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i ich wykorzystania w rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz naukowych w ramach programów narodowych i współpracy międzynarodowej". Źródło: PAP

Strona konferencji  IRMAST 2015.

Galeria zdjęć


Nagroda im. Witolda Lipskiego

XI edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego.
Fundacja Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących ogłasza konkurs dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań.  O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie ukończyły 30 roku życia. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.
Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys. zł (brutto).
Ustalono następujące terminy:
Termin składania wniosków: do 17 IV 2015
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 VI 2015
Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 31 X 2015

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adres nagroda@mimuw.edu.pl.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz list rekomendacyjny należy ponadto wysłać w wersji papierowej pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Szczegóły znajdują się na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/#konkurs2015

Galeria zdjęć


Wykład prof Granqvista

Katedra Metrologii i Optoelektroniki oraz IEEE CHAPTER, Computer Society C-016 Gdańsk zaprasza na wykład Electrochromics and (nano)thermochromics: Towards a new paradigm for energy efficient buildings, który wygłosi prof. CLAES GORAN GRANQVIST, Uppsala University, the Ångström Laboratory, Sweden.

Wykład odbędzie się 27 marca (piątek) w godz. 9.00-10.00, w sali NE AUD2 (audytorium 2 w gmachu B – nowy budynek ETI).

Prof. Claes Goran Granqvist jest jedną z czołowych postaci na świecie wśród naukowców zajmujących się zagadnieniami nanotechnologii, wytwarzaniem materiałów stosowanych w ogniwach słonecznych, fizyką materii skondensowanej. Opublikował ponad 700 artykułów i 30 książek, cytowanych łącznie ponad 20000 razy (h-index: 67).

Załączone pliki


Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Tomasza Poremskiego.

Załączone pliki


Postdoctoral Research Fellow - Science of Information

The Center for Science of Information (CSoI) invites nominations and applications for its CSoI Postdoctoral Research Fellows program. The program provides opportunities for dynamic individuals to interact with premier research groups and individuals worldwide. Successful candidates are expected to work with Center Researchers at two or more of the participating institutions and serve leadership roles with respect to education and mentoring of graduate students.
 

Załączone pliki


XXII „Giełda Wynalazków”

Wynalazek pod nazwą „Sposób otrzymywania suspensji diamentowych” opracowany w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki był prezentowany podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik, która odbyła się w dniach 17-18 lutego 2015 r.
Wynalazek został nagrodzony Złotymi Medalami na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2014 oraz XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014.

Podczas ceremonii otwarcia uhonorowani zostali laureaci międzynarodowych wystaw i targów wynalazczości w 2014 r (dr inż. Robert Bogdanowicz i inż Mateusz Gardas). Dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa wręczył podsekretarz stanu w resorcie prof. dr hab. Wodzisław Duch.

XXII „Giełda Wynalazków” organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Polskiego Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Naczelnej Organizacji Technicznej.
Celem przedsięwzięcia jest promocja w kraju polskich rozwiązań i innowacji wyróżnionych na prestiżowych wystawach na arenie międzynarodowej.

Galeria zdjęć


III NABÓR TECHNOLOGII W PROJEKCIE INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI

Rozpoczął się III (ostatni) Nabór Technologii w ramach projek­tu ,,Inkubator Innowacyjności”, w którym Twórcy Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o dofinansowanie i wsparcie merytoryczne pracowni­ków Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Wyłonione przez Komitet Sterujący projekty  otrzymają dofinansowanie na wsparcie promocji badań B+R, badanie potencjału wdrożeniowego technologii, prowadzenie prac przedwdrożeniowych, badanie rynku w ce­lu projektowania prac B+R. Poza wsparciem finansowym wybranych tech­nologii w w/w zakresie, wszystkie zgłoszone technologie uzyskają opiekę merytoryczną pracowników CTWT Politechniki Gdańskiej.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2015 r. do biura "Inkubatora In­nowacyjności", mieszczącego się na parterze w Domu Studenckim nr 12 przy ul. Traugutta 115 A.

Zasady uczestnictwa wraz z kartą zgłoszeniową  dostępne są na stronie CTWT w zakładce Inkubator  Innowacyjności/Zgłoś technologie.


Ambient Assisted Living research laboratory

14 stycznia 2015 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otwarto kolejne laboratorium. Ambient Assisted Living research laboratory przeznaczone będzie do prowadzenia badań z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych we wspomaganiu zdrowia i samodzielności osób starszych i chorych.

Laboratorium przygotowała Katedra Inżynierii Biomedycznej, kierowana przez prof. Jerzego Wtorka.

Zainstalowano tam szereg opracowań Katedry powstałych w ramach projektu „DOMESTIC – Domowy asystent osób starszych i chorych” (projekt realizowany ze środków UE). wiecej ...

Galeria zdjęć


Konferencja

W dniach  17-19 sierpnia 2015 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów  współorganizuje konferencję: 20th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory (FCT 15).
Zapraszamy do uczestnictwa. więcej ...


Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Prezydent Miasta Gdańska i Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał nagrodę naukową dr. inż. Andrzejowi Kwiatkowskiemu, pracownikowi Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG, za rozprawę doktorską pt. „Algorytmy przetwarzania widm Ramana w procesie detekcji substancji chemicznych” (promotor rozprawy dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG). więcej ...


Wyniki Konkursu "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".  Projekt pt. "Wizyjny monitoring zakwitów sinicowych za pomocą drona", którego autorem jest dr inż. Stanisław Raczyński, pracownik Katedry Systemów Automatyki WETI PG, znalazł się w gronie wybranych do dofinansowania.

Lista projektów, którym przyznano finansowanie


Złoty medal na 63. Międzynarodowych Targach Wynalazczości

Złotym medalem na 63. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „INNOVA” (BRUSSELS EUREKA 2014) Belgia, zostali nagrodzeni pracownicy Katedry Metrologii i Optoelectroniki WETI PG dr inż. Robert Bogdanowicz oraz inż. Mateusz Gardas za rozwiązanie „Sposób otrzymywania suspensji diamentowych”.
Targi odbyły się w Brukseli w dniach 13-15 listopada 2014 r., gdzie wynalazki były oceniane przez międzynarodowe gremium jurorskie, w którego skład weszło ponad 90 ekspertów z Belgii oraz innych krajów.

Załączone pliki


program-ramowy_SD_WETI-od 2014-final.pdf

Pobierz

Dr inż. Małgorzata Jędrzejewska -Szczerska laureatką konkursu eNgage FNP

Dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska (KMOE WETI PG) została laureatką pierwszej edycji konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodą jest finansowanie projektu pt.: „Optoelektronika dla młodzieży Light for Better Life". więcej ...


Nagroda i wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat KKRRiT-2014

W konkursie na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora w trakcie Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT-2014 II nagrodę otrzymała Agnieszka Czapiewska (KSSR WETI PG)  za referat Nowy algorytm wyznaczania położenia obiektów na podstawie pomiarów odległości w środowisku wewnątrzbudynkowym. 

Wyróżnienie otrzymał Piotr Rajchowski (KSSR WETI PG) za referat Implementacja i badanie interfejsu zapewniającego współpracę radiostacji lotniczej z cyfrową magistralą pokładową ARINC 429. więcej ...


III nagroda w konkursie FWRRiTM na najlepszą pracę doktorską

Dnia 11 czerwca 2014, w Warszawie, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2014) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
III nagrodę zdobył dr inż. Michał LECH (KSMM WETI PG)za rozprawę Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego, promotor - prof. Bożena Kostek (LAF WETI PG).  więcej ...


Konferencja "e-Technologies in Engineering Education"

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Politechnikę Gdańską „e-Technologies in Engineering Education” („e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”), która odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom Jubileuszu 110 lat Politechniki Gdańskiej.

Celem konferencji jest upowszechnienie metod, narzędzi i organizacji pracy dydaktycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, takich jak:
nauczanie na odległość,
technologie mobilne,
rozwiązania wirtualne związane z kształceniem,
modelowanie komputerowe.

Intencją organizatorów, oprócz wymiany doświadczeń i integracji środowiska związanego z wdrażaniem e-learningu na uczelniach technicznych, jest także zrzeszenie osób zainteresowanych efektywnym i atrakcyjnym kształceniem młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zachęcamy do udziału zarówno osoby, które chcą podzielić się swoimi osiągnięciami, jak i słuchaczy. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, w formie wystąpień oraz sesji plakatowej (także w formie elektronicznej). Referaty najwyżej ocenione przez niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych przez MNiSW, zaś wszystkie nadesłane prace znajdą się w programie konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie www konferencji:

etee.pg.gda.pl

Udział w konferencji dla pracowników Politechniki Gdańskiej jest bezpłatny. Konieczne jest jednak wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na podanej powyżej stronie www w zakładce INFORMACJE:

http://etee.pg.gda.pl/?registration

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Organizatorów
Anita Dąbrowicz-Tlałka
Pełnomocnik Rektora
PG ds. eNauczania

Kontakt:
Agnieszka Patyk-Łońska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Email: etee@pg.gda.pl