Akredytacja EUA na WETI

Akredytacja EUA na Wydziale ETI

Politechnika Gdańska jako całość poddaje się akredytacji międzynarodowej EUA (European University Association). Jest to tzw. akredytacja instytucjonalna. Podczas pierwszej wizyty zespołu oceniającego jego członkowie spotkać się mają z przedstawicielami 4 wydziałów PG: WZiE, WETI, WArch i WChem. Spotkania z przedstawicielami naszego wydziału odbędą się w dniu 17 kwietnia br. i rozpoczną się od rpzmowy z dziekanami wydziałau, dalej z przedstawicielami nauczycieli akademickich i studentami.

 

Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (EUA) jest organizacją przedstawicielską uniwersytetów i narodowych konferencji rektorów 47 krajów europejskich. Odgrywa ono kluczową rolę w Procesie Bolońskim i wpływaniu na politykę UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Dzięki swojemu współdziałaniu z innymi organizacjami europejskimi i międzynarodowymi, EUA zapewnia, żeby głos uniwersytetów Europy był słyszalny tam, gdzie zapadają decyzje wpływające na ich działalność (ze stron internetowych EUA).