Dynamiczna stabilizacja położenia jednostek pływających

Katedra KSEM zaprasza na wykład z zakresu dynamicznej stabilizacji położenia jednostek pływających, który poprowadzi kpt. ż. w. Dominik Lenartowicz, instruktor systemów DP ze Szkoły Morskiej w Gdyni. Omówione zostaną z pozycji doświadczonego operatora:
A. Systemy  Dynamicznego Pozycjonowania statku oraz
B. Systemy Referencyjne
czas i miejsce: czwartek, 14 maja 2015, godzina 14:15, sala 31 EA.
Dla uczestników wykładu przewidujemy wizytę w kolejny czwartek w siedzibie SM w Gdyni przy ul. Polskiej 13, dysponującej wyposażeniem umożliwiającym absolwentom zdobywanie międzynarodowych certyfikatów, w tym symulatorem mostka jednostki z DP.