Dziekan Wydziału prof. Krzysztof Goczyła przyjął gości z Chongqing University of Post and Telecommunications

W piątek 24 października 2014 r. nasz Wydział odwiedziła delegacja z Chongqing  University of Post and Telecommunications, wyższej uczelni z Chongqing największego w Chinach miasta wydzielonego. Wśród odwiedzających gości byli m.in.  prorektor tej uczelni prof. Lin Jinzhao oraz dziekan tamtejszego Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. Wan Xiaoyo.

Tematem ponadgodzinnej rozmowy z władzami wydziału reprezentowanymi przez dziekana prof. Krzysztofa Goczyłę była współpraca w zakresie wymiany studentów studiów II i III stopnia oraz sprawa zorganizowania wspólnej platformy naukowo-badawczej. Po rozmowie goście zwiedzili Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej oraz Laboratoria Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, którymi byli zainteresowani z racji bardzo silnej pozycji tej chińskiej uczelni w dziedzinie radiokomunikacji. Z ramienia wydziału koordynatorem współpracy jest prof. Maciej Niedźwiecki.

Galeria zdjęć