Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020
Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia.
Pełna treść komunikatu w załączniku.

więcej ...

Załączone pliki