Konferencja "e-Technologies in Engineering Education"

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Politechnikę Gdańską „e-Technologies in Engineering Education” („e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”), która odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom Jubileuszu 110 lat Politechniki Gdańskiej.

Celem konferencji jest upowszechnienie metod, narzędzi i organizacji pracy dydaktycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, takich jak:
nauczanie na odległość,
technologie mobilne,
rozwiązania wirtualne związane z kształceniem,
modelowanie komputerowe.

Intencją organizatorów, oprócz wymiany doświadczeń i integracji środowiska związanego z wdrażaniem e-learningu na uczelniach technicznych, jest także zrzeszenie osób zainteresowanych efektywnym i atrakcyjnym kształceniem młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zachęcamy do udziału zarówno osoby, które chcą podzielić się swoimi osiągnięciami, jak i słuchaczy. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, w formie wystąpień oraz sesji plakatowej (także w formie elektronicznej). Referaty najwyżej ocenione przez niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych przez MNiSW, zaś wszystkie nadesłane prace znajdą się w programie konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie www konferencji:

etee.pg.gda.pl

Udział w konferencji dla pracowników Politechniki Gdańskiej jest bezpłatny. Konieczne jest jednak wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na podanej powyżej stronie www w zakładce INFORMACJE:

http://etee.pg.gda.pl/?registration

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Organizatorów
Anita Dąbrowicz-Tlałka
Pełnomocnik Rektora
PG ds. eNauczania

Kontakt:
Agnieszka Patyk-Łońska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Email: etee@pg.gda.pl