Konkurs Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2016. Konkurs organizowany jest już po raz trzeci przy wsparciu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska jako partnera organizacyjnego – pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015.

  Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

  Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

  - konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),

  - inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),

  - instalacje sanitarne,

  - instalacje elektryczne i telekomunikacja.

  Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska do dnia 14 kwietnia 2017r. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 8000 członków Izby.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i złożenia wniosku o nagrodę.

  Sekretarz Kapituły Konkursu-Koordynator Branżowy

  Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz 

  członek Rady POIIB