Ławeczka Marianny

Koło Absolwentów WETI, które było inicjatorem społecznej zbiórki funduszy w dniu 25 maja br.

przekazało władzom wydziału rzeźbę Pani Marianny Sankiewicz.

Więcej informacji i relacja na http://mariannasankiewicz.pl/