Międzynarodowa Konferencja IRMAST 2015

W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku Wydział ETI gościć będzie uczestników 1. Międzynarodowej Konferencji  IRMAST 2015 organizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną i Politechnikę Gdańską.

Tematem konferencji są innowacyjne badania i morskie zastosowania technologii kosmicznych, a to między innymi dlatego, że  Polska Agencja Kosmiczna POLSA (od ang. Polish Space Agency) będzie miała swoją siedzibę w Gdańsku. Polska Agencja Kosmiczna ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania tego sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Zgodnie ustawą powołana zostanie rada Agencji, w skład której wejdą przedstawiciele administracji rządowej (dziewięć osób) oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu.

Inicjatorem pomysłu umiejscowienia Agencji w Gdańsku był senator Edmund Wittbrodt. - Zaproponowałem Gdańsk jako miejsce siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, argumentując tym, że nasze środowisko naukowo-badawcze jest do tego w pełni przygotowane oraz spełnia to proces decentralizacji państwa. W Warszawie ulokowane jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w Krakowie Narodowe Centrum Nauki, umieszczenie tej ważnej instytucji w Gdańsku jest kolejnym krokiem w tym kierunku – mówi senator Wittbrodt. Agencja, która będzie podlegać Prezesowi Rady Ministrów, ma "realizować zadania państwa w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i ich wykorzystania w rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz naukowych w ramach programów narodowych i współpracy międzynarodowej". Źródło: PAP

Strona konferencji  IRMAST 2015.

Galeria zdjęć