Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagrody I stopnia:

  • za osiągnięcia naukowe - indywidualne:

prof. Andrzej Czyżewski

prof. Ryszard Katulski

prof. Bożena Kostek

prof. Michał Mrozowski

  • za osiągnięcia naukowe - zespołowe:

prof. Roman Salamon

dr inż. Jacek Marszal

dr inż. Lech Kilian

dr hab. inż. Henryk Lasota

mgr inż. Mariusz Rudnicki

  • za działalność organizacyjną:

prof. Krzysztof Goczyła

prof. Janusz Górski

 

Nagrody II stopnia:

  • za osiągnięcia naukowe - indywidualne:

dr hab. Dariusz Dereniowski

dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz

dr inż. Robert Bogdanowicz

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

dr hab. Stanisław Szczepański

dr inż. Julian Szymański

  • za osiągnięcia naukowe - zespołowe:

dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek

prof. Ryszard Katulski

dr inż. Jarosław Sadowski

dr hab. Jacek Stefański

  • za działalność organizacyjną:

prof. Michał Mrozowski

 

Nagrody III stopnia:

  • za osiągnięcia naukowe - indywidualne:

dr inż. Paweł Czarnul

dr inż. Grzegorz Lentka

dr inż. Jacek Rak

  • za osiągnięcia dydaktyczne - indywidualne:

prof. Marek Kubale

 

Nagrody dla młodych pracowników nauki:

dr inż. Michał Lech