Otwarte posiedzenie Rady Wydziału ETI

Dziekan zaprasza!
II w roku akademickim 2017/2018 posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku, którego część otwarta rozpocznie się o godz. 13.00
w Aud.1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

Dziekan, prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w otwartym posiedzeniu Rady Wydziału poświęconym wręczeniu nagród Rektora oraz wyróżnień pracownikom za osiągnięcia minionego roku.
Na zakończenie przedstawione zostaną sylwetki pracowników wydziału, tj. pierwszego absolwenta, doktora, promotora i  dr. h.c. PG. Będzie to uroczysty akcent obchodów 65-lecia Wydziału Łączności, potem Elektroniki
i obecnie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Galeria zdjęć