Polska Agencja Kosmiczna (Polish Space Agency - POLSA)

Prof. Marek Moszyński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wygrał konkurs na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej do spraw nauki.
więcej ...