Porozumienie o wspólpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i Kansas State University w USA

Zostało podpisane porozumienie o wspólpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i Kansas State University w USA (skan w załączeniu). Przewidziany zakres wspólnych badań dotyczy zastosowań argumentacji wspomaganej dowodami (ang. assurance case) w zastosowaniu do urządzeń medycznych oraz systemów IT w środowisku szpitalnym w szczególności z wykorzystaniem systemu NOR-STA. Szczególnie istotnym celem tych badań będzie również zastosowanie systemu NOR-STA w trakcie tworzenia nowego standardu  AAMI/UL 2800 dotyczącego zapewniania bezpieczeństwa (w rozumieniu safety i security) systemów zintegrowanych.