Productive4.0 IoT Spring School

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zaprasza na fakultatywny cykl wykładów i laboratoriów poświęconych Internet of Things i Industry 4.0, prowadzonych przez ekspertów współpracujących z największymi przedstawicielami europejskiego przemysłu – m.in. firmami BMW, Philips i Airbus. Mike Holenderski z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (TU/e) oraz przedstawiciele Centrum Doskonałości WiComm poprowadzą kurs embedded programming ukierunkowany na specyfikę systemów czasu rzeczywistego (SCR). W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z systemami, w których „terminowe dostarczenie wyniku” jest tak samo krytyczne dla działania systemu wbudowanego jak poprawny wynik operacji, oraz zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pokrewnych obszarów taki jak wymiana danych, kontrola i bezpieczeństwo, wbudowane systemy bezprzewodowe, techniki programowania specyficzne dla SCR, etc..

KIEDY:   26-29 marca; godz. 16.00-20.00

GDZIE:  Sala 713, Budynek WETI A

ZAPISY:  wicomm.pl/spring (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wybór uczestników odbędzie się na podstawie informacji przedstawionych w ankiecie, udział bezpłatny)

Załączone pliki