Szybki serwer NVIDIA DGX

Nowy serwer obliczeniowy dedykowany uczeniu głębokiemu sztucznych sieci neuronowych został uruchomiony na Wydziale w dniu 7.11.2017 roku. Jest to pierwsza instalacja serwera NVIDIA DGX Station w Polsce i jedna z pierwszych w Europie. Urządzenie pracuje w obudowie stacji roboczej i jest wyposażone w 4 niezwykle wydajne karty graficzne Tesla V100 umożliwiające uzyskanie szybkości obliczeń GPU rzędu 500 TFLOPS (500 000 000 000 000 operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych FP16 na sekundę). Serwer zakupiono z funduszu rozwoju Wydziału ETI i będzie służył pracom badawczym realizowanym przez 9 zespołów naukowych. Przykładowe obszary zastosowań urządzenia to uczenie maszynowe w zakresie rozpoznawania emocji na podstawie obrazów twarzy, budowanie modeli rozpoznawania gestów, opracowywanie algorytmów rozpoznawania obrazów medycznych i wiele innych. Wkrótce powstaną również cenne publikacje promujące stosowanie nowoczesnych technologii w procesie opracowywania nowych rozwiązań w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.  

Urządzenie będzie również wykorzystane w trakcie jednej z trzech międzynarodowyvh szkół letnich na WETI,  poświęconej uczeniu głębokiemu (ang. deep learning) którą organizuje Katedra Inżynierii Biomedycznej  w lipcu 2018 roku.