Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec upolityczniania nagłej śmierci Rektora naszej Uczelni

 

 

 

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu
24 kwietnia br. jednomyślnie przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec upolityczniania przez niektóre media śmierci Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

Treść uchwały Senatu PG.