Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
 zdrowia, szczęścia oraz samych sukcesów i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku 2021

 

w imieniu własnym i współpracowników składa
Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

 

 

Życzenia Dziekana WETI dla pracowników i studentów