Spotkania Forum Electronicum Spotkania Forum Electronicum


  Koło Absolwentów ETI razem z władzami wydziału zaprasza wszystkich absolwentów do uczestnictwa w spotkaniach cyklicznych  – jeden raz w miesiącu, zawsze w ostatni wtorek miesiąca (oprócz...

Nauka na Politechnice Gdańskiej Nauka na Politechnice Gdańskiej


W najnowszym numerze „Pisma PG. Forum Społeczności Akademickiej” ukazało się kolejne zestawienie dotyczące aktywności naukowej pracowników...

MNiSW MNiSW

Stypendium MNiSW

We wtorek...