Forum Electronicum

 

Zapraszamy na kolejne, zapowiadane wcześniej spotkanie cyklu, które odbędzie się

17 grudnia 2019 roku o godz. 14:15 w Audytorium  im. Marianny Sankiewicz w budynku WETI A.