Który projekt grupowy okaże się najlepszy?

21 lutego poznamy najlepsze projekty zrealizowane w ramach przedmiotu projekt grupowy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ich prezentacja towarzyszyć będzie inauguracji studiów II stopnia.

Projekt grupowy to przedmiot, który ma nauczyć studentów wspólnej pracy podczas rozwiązywania konkretnego problemu. Od ponad dziesięciu lat jest on częścią programu wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI. Grupy złożone z 3-5 studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów, z których najlepsze mogą liczyć na nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana oraz wyróżnienia. Projekty grupowe często powstają na zlecenie zewnętrznych partnerów, potencjalnych pracodawców przyszłych absolwentów wydziału.

W tym roku o miano najlepszego projektu ubiegać się będą:

  1. Mobilny robot inspekcyjny dla inteligentnych budynków
  2. Domowa stacja pomiaru jakości powietrza
  3. Model samochodu z automatycznym rozpoznawaniem sygnalizacji świetlnej
  4. Mobilny system wspomagania działań poszukiwawczo-ratowniczych Grupy Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża
  5. Model uniwersalnej frezarko-wiertarki sterowanej numerycznie do prototypowania PCB
  6. Rozwój framworka MedTagger
  7. Opracowanie rozwiązania pozwalającego na czytanie z ruchu warg

Prezentacja projektów połączona z inauguracją studiów II stopnia odbędzie się
21 lutego o godzinie 9.15 w Audytorium im. prof. Jerzego Seidlera (Aud 1 NE), budynek B  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wstęp wolny.