Powstała Sieć Akademicka Thales Polska

Sieć tę będą tworzyć następujące podmioty: Thales Polska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. W zakresie zainteresowań Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej znajdują się takie zagadnienia jak: systemy sonarowe, Cyber Security, symulatory i trenażery, systemy automatyki, technologie kosmiczne. Więcej na stronach Katedry Elektroniki Morskiej ....