VIII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki

INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi – organizowana jest  w Gdańsku i Sopocie w dniach 11–13 września 2017 r. Tematyka konferencji skoncentrowana jest na:
• otwartości danych i wiedzy w nauce;
• dużych zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych;
• e-usługach dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępniania i wykorzystania. Uczestnicy konferencji będą się koncentrować na bazach technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych.

Program wydarzenia można prześledzić na stronie konferencji.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik oraz Komitet Informatyki PAN. Konferencję organizują: Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Pierwsze INFOBAZY odbyły się w 1997 roku.