Wręczenie nagród w konkursie IEEE Computer Society

We wtorek, 11 czerwca 2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku 2018. Konkurs zorganizował Gdański Oddział IEEE Computer Society oraz Polska Sekcja IEEE.

Główną nagrodę w konkursie otrzymała pani Luiza Leszkowska za pracę pt. "Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X", zrealizowaną pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa. Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienie panu Dawidowi Michałowskiego za pracę pt. "Stacja do analizy wybranych zanieczyszczeń powietrza miejskiego w warunkach nielaboratoryjnych". Opiekunem pracy był dr inż. Krzysztof Bikonis. Laureatom i promotorom ich prac serdecznie gratulujemy.

Fundatorem nagród w konkursie była firma Intel Technology Poland. Uroczystość zakończyła prelekcja przedstawiciela firm Intel, pana Łukasza Przybylskiego, pt. „Ta prezentacja korzysta z plików cookies w celu... – jak zjeść ciastko i mieć ciastko”.